Výcvik, přednášky, kurzy

Cílem našich přednášek a kurzů v oblasti bezpečnosti je trénovat a naučit účastníky předvídat, identifikovat, vyhodnotit rizika vzniklé situace a vyhnout se tak nebezpečným situacím dříve, než k nim dojde.

Střelecký výcvik

Základem střeleckého výcviku je budování důvěry ke zbrani. Důraz je kladen na bezpečnou manipulaci se zbraní a prioritou je nácvik obranné střelby, tedy střelby na krátkou vzdálenost.

Střelecký výcvik je určen všem, kteří mají zájem o osobní bezpečnost a obranu, ale i o sportovní nebo zájmovou střelbu.

Zaměřujeme se na obrannou střelbu od 0 do 15 metrů, protože přes 80% použití střelné zbraně, při nichž dojde k usmrcení nebo zranění se uskuteční na vzdálenost do 6 metrů.  

Pro pokročilé je potom tento kurz obranné střelby zaměřen na simulace a střelbu za zvýšených stresových podmínek tak, aby se co nejvíce přiblížil reálným situacím.

Při střeleckém výcviku učíme přemýšlet o duševním a fyzickém vyvážení, které jim pomáhá soustředit se na konkrétní okamžik-výstřel.

Radíme, která střelná zbraň je pro sebeobranu ta pravá, jak nosit zbraň skrytě a jak zbraň nejlépe uschovávat.

Připravujeme klienty pro získaní zbrojního průkazu.

Sebeobrana

V rámci kurzů sebeobrany učíme, jak strávit v přítomnosti útočníka co nejkratší dobu.

Programy pro firmy

Pořádáme vzdělávací akce a programy, které splňují potřeby firem a přinášejí zaměstnancům a jejich zaměstnavatelům řadu výhod.

Umíme pomoci při budování pozitivní firemní kultury, zvyšování důvěry a stability, bezpečnosti zaměstnanců a celé společnosti, produktivity práce a budování efektivních týmů.

Kurz práce s informacemi

Učíme, jak informace nejen sbírat, ale také na základě rozsáhlých vědomostí je správně utřídit, zařadit, vyhodnotit a sestavovat do odpovídajících obrazů situace.

Obsahem našich kurzů je tedy výuka systematického a odborného vyhodnocování informací, které tvoří základ kontinuálního hodnocení situace.

Sestavování efektivních týmů

Učíme výhody týmové práce, jako je například sdílení individuálních zkušeností a znalostí od každého člena týmu, čímž se vytváří efektivnější řešení. Učíme, jak spolupracovat, spoléhat se jeden na druhého, kombinovat své silné stránky a stát se silnějším týmem. Budovat důvěru a zároveň učíme, že bez důvěry se tým rozpadá.

Učíme otevřenou komunikaci, která je klíčová při práci v týmu a která vytváří efektivní řešení v náročných skupinových projektech.

Učíme dovednosti řešení konfliktů v týmech.

Učíme budovat loajalitu k týmu, což vede k vyšší úrovni spokojenosti s prací mezi zaměstnanci.

Učíme zdravému riskování týmů.

Vnitřní šetření

Jsme opravdovými specialisty na tento druh činnosti. Mnoho let jsme sami na tomto úseku bezpečnosti působili.

Vnitřní šetření je asi nejodříkanější činností uvnitř každého státního, ale i soukromého sektoru.  

Úspěšný boj proti tomuto druhu deliktů vyžaduje vysoce kvalifikovaný a kreativní přístup ze strany školitelů.

Učíme odhalovat netěsná místa uvnitř těchto celků, která mohou přinést bezpečnostním složkám a státním organizacím prospěch a firmám nemalé finanční úspory.   

Příprava pracovníků k odhalování takových deliktů je velmi obtížná, neboť protivníci jsou zpravidla dobře seznámeni s vnitřními předpisy a taktickými postupy. Jejich provinění bývají sofistikovaná, mnohem více latentní a konspirativní než u ostatních přestupců.

Vzhledem k tomu, že napříč společností je akcentován negativní vliv korupce, úniků a vynášení informací, nepřiměřeného násilí, nedodržování stanoveného úředního postupu apod. jsou kurzy zaměřeny především do těchto aktuálních témat.