O nás

Společnost ADSEC – consulting s.r.o. byla založena v roce 2015 Andreou Fuglíkovou a Dušanem Brunclíkem. Odtud také počáteční písmena společnosti Andrea a Dušan.

Naše společnost nabízí kompletní bezpečnostní služby. Celý profesní život jsme spojili se službou v bezpečnostních sborech, kde jsme působili zejména v operativních složkách na různých stupních řízení. Naší specializací je tedy mimo jiné i práce s informacemi, vnitřní šetření a boj proti korupci. Dušan Brunclík je navíc jedním z hlavních architektů samostatného bezpečnostního sboru – Generální inspekce bezpečnostních sborů, který je specializovaný na odhalování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů a zároveň je jedním z hlavních tvůrců metodiky provádění zkoušek spolehlivosti, vedoucí k zamezení korupce, úniků a vynášení informací, nepřiměřeného násilí, nedodržování stanoveného úředního postupu u fyzických osob.

Jsme držiteli všech licencí, které nás opravňují k nákupu a prodeji zbraní. Zaměřujeme se na krátké, dlouhé, ale i lovecké zbraně a veškeré doplňky k nim. Získaná oprávnění nám umožňují také nákup a prodej zbraní určených pro příslušníky bezpečnostních sborů, ale i armády.  

Organizujeme přednášky a kurzy v oblasti bezpečnosti, výcviku ve střelbě, sebeobrany, týmových programů pro firmy a mnoha dalších činnostech, se kterými se podrobně můžete seznámit v části „Služby“.   

Již několik roků spolupracujeme s televizními společnostmi na tvorbě kriminálního žánru, formou odborného poradenství.

V červnu 2019 představila majitelka společnosti, Andrea Fuglíková, vlastní program, který se věnuje problematice bezpečnosti a ochrany žen. Program je zaměřen na jejich ochranu a obranu. Ochranu jejich majetku a jejich blízkých. Pro tuto problematiku byl zřízen samostatný webový portál www.bezpecnostzen.cz. Jsme jediní, kdo má takový ucelený program pro ženy zpracovaný.  

Při svém zaměření spolupracujeme s mnoha odborníky na jednotlivé specializované činnosti.