Bezpečnostní audit

Zjistíme skutečný stav bezpečnostní situace klienta a navrhneme taková opatření, která veškerá rizika minimalizují na nejnižší možnou úroveň. Audit je vhodný, jak pro fyzické osoby, firmy, tak i pro státní instituce (kraje, města, obce).

Snížení výdajů klienta

Součástí našich služeb je i nabídka externí spolupráce, například formou poradenství při optimalizaci nákladů na bezpečnost či řešení zaměstnanecké kriminality.